Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
2011-2013 | TEMA - NESTLE | Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Projenin Adı : Antepfıstığı Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi

Proje Bölgesi : Antepfıstığının en uygun yetiştirme havzası özelliğine sahip olan Orta Fırat Havzası'nda yer alan Gaziantep'te Yavuzeli ve Araban ilçeleri, Şanlıurfa'da Birecik ilçesi, Adıyaman'da ise Besni ilçesinin bulunduğu bölge belirlendi.

Proje Dönemi : 2011-2013

Proje Özeti :

Sürdürülebilir bir yönetimle Antepfıstığı üretiminde verimliliğin artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2010 yılında “Antepfıstığında Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi” hazırlanmış ve 2011 yılında uygulamalara başlanılmıştır. Antepfıstığı üretiminde esas olarak geleneksel tarım uygulamalarının yaygın olması nedeniyle, projede bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı, iyi ve doğru tarım tekniklerinin üreticilere aktarılması, proje uygulama bahçelerinde uygulamalarla verim ve kalite artışına ilişkin görsel örneklerin oluşturulması ve uygulama sonuçlarının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

2012 yılından günümüze kadar 367 dekar alana sahip 21 bahçede uygulamalar sürdürülmektedir.

Eğitim Çalışmaları: Proje hedeflerine ulaşılmasında temel çalışma; bilimsel çalışmalar sonucu elde edilmiş bilgilerin üreticilere aktarılması ve böylelikle iyi ve doğru tarım uygulamalarının üreticilerde bir davranış haline getirilmesidir. Bu amaçla projede 320 üreticiye eğitim verilmesi planlanmıştır. Eğitim çalışmaları bahçe yönetimi, bitki beslenmesi, bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele, budama, mekanizasyon, sulama, meyve kalite ve hasat uygulamaları ile organik tarım uygulamaları konularında teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Proje kapsamında 2011 yılında Araban İlçesi Gökçepayam ve Yaylacık Köylerinde, Birecik İlçesi'nin Yukarı İncirli Köyü'nde, Yavuzeli İlçesi'nin Süleymanobası Köyü'nde, Besni ilçesi Sarıyaprak Köyü ve Gaziantep Merkez İlçesi Çaykuyu Köylerinde 14 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş, bu eğitimlere toplamda 130 üretici katılım sağlamıştır.

Verilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve hedef kitlenin dışındaki çiftçilerinde faydalanabilmesi için 2011 ve 2012 yıllarında Bahçe Günü ile Hasat Şenliği düzenlenmiş bu eğitim faaliyetlerine 400'den fazla üretici katılım sağlamıştır.

Projenin 2013 yılı çalışmalarında, proje uygulaması yapılan köyleri dışında kalan ilçelerde Antepfıstığı Yetiştiriciliği konusunda farkındalığı artırmak, örnekleme yapılan eğitim uygulamaları ile çiftçileri bilgilendirmek, çiftçilerin doğru bildiği yanlışları düzeltmek, bakım, besleme ve hastalık/zararlılarla mücadele, budama, sulama gibi kültürel işlemleri tam, zamanında ve doğru biçimde yapmalarını önünü açarak daha kaliteli ve verimli ürün alınabilmesini yaygınlaştırmak için Nizip ve Birecik'te Antepfıstığı üretimde yaz uygulamaları eğitimleri verilmiştir. Eğitimlere Nizip'te 109 ve Birecik'te 64 önder çiftçi katılmıştır. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilmiştir. Teorik eğitimlerde; tarımsal mekanizasyon, bahçe yönetimi, besleme, yaz budaması, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama, organik tarım konuları işlenmiştir. Uygulamalı eğitimlerde; antepfıstığı bahçelerinde sulama ve budama yanlışları ile doğru sulama ile budama yöntemleri, hastalık zararlılar ve mücadelesi anlatılarak, uygulamalı olarak gösterilmiştir. Çiftçiler birçok konuda yeni bilgiler öğrendikleri ve yanlış yaptıkları kültürel uygulamaların doğrusunu öğrenme şansı bulduklarını ifade etmişlerdir. Çiftçiler uzmanlardan öğrendikleri bilgilerin yanı sıra kendi aralarında bilgi paylaşımında sebep olmuştur. Eğitimler sonbahar da farklı ilçelerde verilmeye devam edilecektir.

Uygulamalı Eğitimler ve Uzman Faaliyetleri: Teorik eğitimler toplam eğitim programının %10'unu, uygulamalar ise %90'ını oluşturmaktadır. Eğitimlerin en büyük kısmını proje çalışmalarına konu olan bahçe sahiplerine yönelik eğitimler teşkil etmektedir. Her bir proje bahçesi uzmanlar tarafından dönemsel faaliyetlere uygun olarak ziyaret edilmekte, uygulamalar uzmanlar tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca yapılan uygulamalar uzmanlar tarafından denetlenmektedir. Uzmanlar proje bahçelerinde 2011 yılında 183 adet, 2012 yılında 150 adet, 2013 yılında (1 Ocak – 30 Haziran arası) 68 adet uygulama ve denetim faaliyeti gerçekleştirmişlerdir. Bu uygulamalarda tüm bahçelerden yılda 3 defa olmak üzere toprak ve yaprak örnekleri alınmış, örneklerin analizleri sonucunda bahçelere gübreleme programları hazırlanmış, üreticilere ihtiyaç duyduğu gübreler temin edilerek dağıtılmıştır. Organik üretim yapılan bahçede gübreleme azot bağlayıcı fiğ ve arpa ekimiyle yeşil gübreleme olarak yapılmıştır.

Antepfıstığı alanlarında önemli bir zararlı olan dal güvesi Kermania psitaciella ya karşı yeni geliştirilen ve zararlının erginlerini kitlesel olarak yakalayan feromon tuzaklar bahçelere asılmıştır. Uygulama bahçelerinde zararlılarla micadele için 170 adet Feromon ilacı ve tuzağı çiftçilere dağıtımı yapılmıştır. Bu tuzakların uygulama biçimi çiftçilere uygulamalı olarak tatbik edilmiştir. Feromon tuzakların kontrolü yapılmıştır. Bu kontrollerde; Bahçe içerisine asılan her tuzakta Yukarı incirli'de 800, Süleymanobası, Yaylacık, Gökçepayam'da 1000 e yakın ergin birey yakalanmıştır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele edilen bahçelerde karazenk hastalığında %80 oranında azalma, dip kurdu mücadelesinden sonra %50 azalma, karagöz kurtlarına karşı yapılan mücadelede %50 azalma ve meyve iç kurduyla yapılan mücadelede %70 azalmanın görüldüğü tespit edilmiştir. 2012 -2013 yıllarında mücadeleye devam edilmiş hastalık ve zararlılar tümüyle kontrol altına alınmıştır.

Bahçelerde yetersiz erkek sayısını artırmak üzere boş alanlara fidanlar dikilmiş ve uygun tozlayıcı erkek bireylerle aşılama çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında olan tüm bahçelerde toprak işleme, sulama, bahçe yönetimi ve hasat uyguları uzmanlar tarafından yönlendirilmiştir.

Bahçe Tesisi Çalışmaları: Projede verimin maksimize edildiği modern Antepfıstığı bahçelerinin oluşturulması için 40 dekar yeni bahçe tesisi öngörülmüş, 2012 yılında toplam alanı 30 dekar olan iki bahçe tesisi gerçekleştirilmiştir. Bu bahçelerde sulama uygulamalarına örnek olması için birinde topraküstü diğerinde toprakaltı tipinde damla sulama sistemi kurulmuştur. Bahçe sahiplerine toprak analizi, damla sulama, sistemi hakkında bilgilendirilmiş, kendilerine verilen sulama programları uygulamalı olarak öğretilmiştir. Toprak analizi sonuçlarına göre ihtiyaç duyduğu gübreler temin edilmiştir.

Antepfıstığı bahçelerinde yeterli erkek ağaç bulunmamaktadır. Bu durum, antepfıstığı ağaçlarında dişi çiçeklerin tozlanmasını ve tohum verimini etkilemektedir. Tozlayıcı miktarını artırmaya yönelik olarak proje bahçelerinde dişi çiçeklerin fenolojisine uygun erkek birey aşılama çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla, yeterli erkek ağaç bulunmayan bahçelerde 208 adet çöğür aşılanmış ve gelişimleri takip edilmiştir.

Erozyon Önleme ve Toprak Koruma Faaliyetleri: Antepfıstığı arazilerinin bir kısmı erozyona tabii eğimli alanlarda bulunmaktadır. Bu alanlarda erozyonu önlemek ve toprak koruma çalışmalarına örnek olması için toplam 60 m3 tarımsal seki teras ve 119 m3 istinat duvarı tesis edilmiştir. 2013 yılında yaklaşık 300 m3 tarımsal seki teras yapılması planlanmıştır.

Organik Tarım Uygulaması: Organik tarım yetiştiriciliği uygulamalarının teşvik edilerek yaygınlaştırılması sağlamak üzere çalışma yapılan bahçeden üretilen fıstıklar, sertifikasyon çalışmalarında “Geçiş Ürünü” etiketini almaya hak kazanmıştır. Sergilenen örnek üreticileri etkilemiş, organik üretim çalışması yapılan Gökçepayam Köyünde üç bahçe sahibi yaklaşık toplam 500 dekarlık antepfıstığı bahçeleri için Sertifikasyon Kuruluşuna başvurmuştur.

Fizyolojik Ağaç Özelliklerindeki Değişimler: Proje uygulamaları ile ağaçların tohum verimini etkileyecek fizyolojik değişimlerini belirlemek üzere sürgün boyları,yaprak ağırlıkları, karagöz (meyve verecek çiçek tomurcuğu) sayıları ve salkımda meyve tutma oranları ölçülmüştür. Yapılan tespitlerde uygulama yapılan bahçelerde yaprak ağırlığı uygulama yapılmayan bahçelerden %82, son yıl sürgün büyümesi %203, karagöz sayısı %192, çiçeklerde meyve tutma oranı %46 oranında fazla bulunmuştur.

Verim ve Kalite Artışları: Fıstık verimleri proje kapsamında uygulama yapılmayan geleneksel tarım uygulamalarının sürdürüldüğü komşu bahçelere kıyasla, organik üretim yapılan bahçede %14, iyi tarım uygulamaları yapılan bahçelerde %20-34, sulama yapılan bahçede %49 oranında artırılmıştır (Çizelge 1). Tüm proje alanlarında 2012 yılında sağlanan verim artışı oranı ortalaması %23'tür. Bununla beraber, 2012 yılında ağaç başına düşen verim uygulama bahçelerinde 3.989 kg olarak hesaplanmıştır. Bu değer proje bahçelerinde uzun yıllar verim ortalamasından (3.047 kg) %32 fazladır.

 
Meyve kalite özellikleri bakımından en iyi göstergeler sulanan bahçede elde edilmiştir. Sulama yapılan bahçe proje dışındaki komşu bahçeye göre kuru kabuklu 100 dane ağırlığı %20, iç dane ağırlığı %29 ve çıtlama oranı %57 oranında artış göstermiştir (Çizelge 1). Kuru tarım yapılan proje bahçelerinde ise bu değerler komşu bahçelere göre sırasıyla ortalama %14, %19 ve %36 oranında yükselmiştir. Meyve iç kurdunun neden olduğu ortalama %30-40 oranında meyve kararmaları, yürütülen mücadele sonucu proje bahçeleri ürünlerinde ortadan kaldırılmıştır.

Proje Faaliyetlerine İlişkin Görüntüler

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93