Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Tamamlanan Projeler
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi

Bölge: Artvin, Yusufeli

Sponsor: Avrupa Birliği – TEMA Vakfı

Dönem: Ocak 2007 – Eylül 2011

Proje Ortakları: TEMA Vakfı (Proje Lideri), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Çeşitliliği Koruma Laboratuarı, Doğa Koruma Merkezi, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Bütçe: 4.178.000 TL

Özet Bilgi: Küresel biyolojik çeşitlilik açısından cazibe merkezlerinden biri olan Kaçkar Dağlarında orman ekosisteminde gözlemlenen bozulma sürecini ve biyolojik çeşitlilik kaybını yavaşlatmak ve bu süreci tersine çevirmek için katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

5 yıl süren ve doğayı koruyarak kalkınma nın mümkün olduğunu gösteren projede alanın tüm bitki, kelebek, kuş, memeliler, sürüngen ve çift yaşamlı canlıları ve sosyo-ekonomik özellikleri, çeşitli üniversitelerden 20 kişilik bir uzman kadro tarafından yoğun envanter çalışmaları sonucu tanımlandı. Yürütülen envanter çalışmalarıyla Türkiye için yeni bir bitki türü keşfedildi, yalnızca Türkiye’de bulunan ve nesli tehlike altında olan onlarca bitki ve hayvan türü, doğal yaşlı ormanlar ve anıt ağaçlar saptandı. Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez Vaşak görüntülenirken, bozayılar uydu vericileri ile takip edildi. Sadece Yusufeli’nin kelebek varlığının İngiltere’nin beş katı olduğu dünyaya ilan edildi. En çağdaş yöntemlerle hazırlanan Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planları ile orman yönetimi bu bilgiler doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Alandaki nadir ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanları araştırıldı. Yaşam alanları ve davranışları uydu vericileriyle izlendi. Yöre halkına yaban hayvanlarından zarar görmeden birlikte yaşamanın yolları öğretildi, bu yöntemler örneklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa envanter çalışmaları yapıldı ve çalışmalar sonucunda avlanma kotaları düzenlendi, alanın bir bölümünün Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi için gerekli altlık oluşturuldu.

İlgili kamu kurumlarıyla işbirliği yapılarak yerel halka bir yandan bölgenin değerlerine sahip çıkarken bir yandan gelirlerini artırma yolları gösterildi. Yerel ürünlere dayanan üretimden pazarlamaya ve markalaşmaya dek uzanan kapsamlı bir kırsal kalkınma modeli oluşturabilmek amacıyla proje kapsamında ek gelir kaynağı olabilecek Frenk üzümü, kızılcık ve sumak gibi odun dışı orman ürünleri ve arı, kırmızı benekli alabalık ve meyve gibi diğer doğal ürünler araştırıldı. Mevcut tarım ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması için üretim-pazarlama zincirinin eksik halkaları belirlendi ve pilot projelerle tamamlandı. Ormandan yakacak odun kesimini azaltmak amacıyla binalarda ısı yalıtımı tanıtıldı ve örneklendi. Yerel ormanların değerini tanıtmak amacıyla ormanların ekonomik değeri belirlendi, yöre halkı, yerel yöneticiler ve Türkiye’ye alanın değerini anlatan kampanya

çalışmaları yürütüldü. Bölgede yetişen ürünlerin değerine satılabilmesi için Soğuk Hava Deposu kuruldu. Örnek sebze-meyve kurutma tesisi inşa edildi, çiftçilere eğitimler verildi, yem bitkisi ekimi, arıcılık, meyvecilik, orman ürünlerinin değerlendirilmesi gibi faaliyetler desteklendi. Nesli tehlike altında olan kırmızı benekli alabalığın hem yöre ekonomisine hem de doğaya kazandırılması amacıyla, yerel bir girişimciye verilen destekle alandaki ilk Kırmızı Benekli Alabalık Üretme Çiftliği kuruldu. Bölge halkının endişeleri dikkate alınarak HES’ler ile ilgili rapor hazırlandı ve halkı bilinçlendirme toplantıları düzenlendi.


Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Kaçkarlar’ın doğa turizmi için büyük bir potansiyele sahip olduğu tespit edildi. Fotoğrafçılık, kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği gibi doğa dostu etkinliklerin yanı sıra trekking, rafting, dağ bisikleti gibi gelir getirici doğa turizmi ürünleri geliştirildi.

Proje kapsamında edinilen bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilmesiyle Kaçkar Dağları Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik Hususlarına Dayalı Bölgesel Çok Sektörlü Yönetim Planı hazırlanmıştır. Planı hayata geçirmeyi hedefleyen Kaçkar Dağları Koruma ve Kalkınma Birliği’nin kuruluş çalışmaları halen yürütülüyor. Planın ve yönetişim yapısının sürdürülebilirliği sağlaması ve bu modelin Türkiye’ye örnek olması bekleniyor. 

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93